Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär ökat skydd för personuppgifter. Vi prioriterar våra kunders integritet och säkerhet och det är därför viktigt för oss att vi följer  dataskyddsförordningen så att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi behandlar personuppgifter i vår kundrelation, men även i våra uppdrag där vi hanterar våra kundföretags personuppgifter i olika omfattning.

Hur vi hanterar detta finns reglerat i våra uppdragsavtal.

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag