Behandling av personuppgifter

Från den 25:e maj gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som innebär ökat skydd för personuppgifter. Vi prioriterar våra kunders integritet och säkerhet och det är därför viktigt för oss att vi följer den nya dataskyddsförordningen så att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi behandlar personuppgifter i vår kundrelation, men även i våra uppdrag där vi hanterar våra kundföretags personuppgifter i olika omfattning.

Vi kommer löpande under 2018 att skicka uppdaterade avtal och allmänna villkor till dig som kund.

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag