Revision, redovisning och rådgivning

Den lilla byrån med det stora kunnandet

Vi är ett revisions- och redovisningsföretag som biträder företag, föreningar och organisationer med många olika typer av tjänster.

Revision är vår specialitet. Vi erbjuder våra kunder ett mervärde genom att vår kunskap även nyttjas inom närliggande områden som till exempel skatter, redovisning, ekonomisk planering och kontroll. Vi är rådgivare i många frågor inom det ekonomiska området.

Vår målsättning är att för våra uppdragsgivare vara en självklar partner inom våra verksamhetsområden.

Revision & Rådgivning

Vi arbetar inom följande områden:

Revision

Lagstadgad och annan efterfrågad revision.

Konsultation och ekonomisk rådgivning

Ekonomistyrning och likviditetsplanering.

Skattefrågor

Svenska och internationella skattefrågor för bolag och privatpersoner.

Bolagsbildningar

Rådgivning inför val av lämplig företagsform. Vi hjälper till med planering, start och drift.

Redovisning

Löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, skattedeklarationer m.m

Företagsöverlåtelser

Biträde i processen, värdering och Due Diligence.

 – din revisor

Vi bedriver revisions- och konsultverksamhet. Vi riktar oss främst till uppdragsgivare i närområdet. Våra uppdragsgivare är mindre och medelstora företag inom många olika branscher. Stöd och rådgivning inom de områden som kräver vår speciella kompetens är naturliga delar i vårt arbete. Som revisorer erhåller vi en god kunskap om våra kunders verksamheter, system och målsättningar. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan ge stöd och lämna råd till våra kunder.

Senaste Nytt

Jobba hos oss

Intresseanmälan

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Läs mer

Nyanställning

Kontoret

Läs mer

Nytt hos Advice

Läs mer
Advice Revision AB on Facebook